Tăng, H. C. và Đoàn, Q. H. (2023) “ Đánh giá cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An ”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), tr 41-47. doi: 10.60117/vjmap.v51i4.229.