Nguyễn, M. H., Trần, T. T. V., Phan, V. L., Đỗ, M. S. và Lê, N. H. (2023) “Đánh giá kết quả hỗ trợ điều trị bệnh Gút của bài thuốc ‘Chỉ thống như thần thang’”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), tr 14-20. doi: 10.60117/vjmap.v49i2.23.