Nguyễn, T. D., Nguyễn, T. T. H., Vũ, N. và Nguyễn, H. N. (2023) “Nghiên cứu tác dụng chống loét dạ dày của Cốm tan Sài hồ sơ can trên thực nghiệm ”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), tr 54-58. doi: 10.60117/vjmap.v51i4.231.