Cao, H. H., Đỗ, Q. H. và Trần, Đức H. (2023) “Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang Trung hòa vị ”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 51(4), tr 66-74. doi: 10.60117/vjmap.v51i4.233.