Nguyễn, X. T., Vũ, Đức L., Lê, H. D. và Nguyễn, T. V. A. (2023) “Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cây Thài lài trắng (Commelina diffusa Burm.f.)”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), tr 21-28. doi: 10.60117/vjmap.v49i2.24.