Nguyễn, V. D., Lê, T. K. D. và Nguyễn, V. T. (2023) “Đánh giá tác dụng phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp.”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), tr 1-8. doi: 10.60117/vjmap.v53i6.249.