Dương, T. T. và Phạm, Q. B. (2023) “Đánh giá tác dụng của xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại biên ”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), tr 9-14. doi: 10.60117/vjmap.v53i6.250.