Nguyễn, Q. K. và Lê, T. K. D. (2023) “Đánh giá kết quả của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị đau thần kinh tọa”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), tr 15-20. doi: 10.60117/vjmap.v53i6.251.