Hồ, C. M., Trần, T. H. N. và Nguyễn, T. A. (2023) “Nghiên cứu độc tính cấp và kết quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống của cao lỏng TK-VNC kết hợp điện châm”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), tr 21-25. doi: 10.60117/vjmap.v53i6.252.