Lý, V. N., Lê, T. T. N., Đỗ, V. H. và Nguyễn, H. N. (2023) “Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của viên nang Bảo thận khang trên chuột cống trắng ”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), tr 34-40. doi: 10.60117/vjmap.v53i6.254.