Tạ, T. N., Đoàn, Q. H. và Nguyễn, Đình D. (2023) “Nghiên cứu tác dụng tăng lưu lượng máu não của cao lỏng bổ dương hoàn ngũ thang gia vị trên thực nghiệm”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), tr 41-46. doi: 10.60117/vjmap.v53i6.255.