Lê, T. L. và Nguyễn, T. C. (2023) “Tác dụng chống viêm, giảm đau của Hoàng bá nam trên thực nghiệm”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), tr 58-65. doi: 10.60117/vjmap.v53i6.258.