Phạm, T. T., Nguyễn, T. V. A., Tô, L. H. và Phạm, Q. S. (2023) “Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang cứng dạ dày Tuệ Tĩnh trên mô hình thực nghiệm”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 53(6), tr 26-33. doi: 10.60117/vjmap.v53i6.261.