Phan, T. T. H., Trần, T. H. N. và Trần, M. Đức (2023) “Khảo sát tình hình thoái hóa cột sống tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An và kết quả điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng ”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), tr 50-56. doi: 10.60117/vjmap.v49i2.28.