Phạm, V. H. ., Đỗ, T. M. H. và Huỳnh, Q. H. (2023) “Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), tr 57-62. doi: 10.60117/vjmap.v49i2.29.