Trần, T. M. T. và Bùi, T. H. (2023) “Đánh giá nhu cầu sử dụng phương pháp Y học cổ truyền điều trị Hội chứng dạ dày tá tràng của người dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”, Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 49(2), tr 63-71. doi: 10.60117/vjmap.v49i2.30.