[1]
A. T. Lường và Q. H. Đoàn, “ Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và hiệu quả giải pháp can thiệp năm 2022 ”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 51, số p.h 4, tr 27-34, tháng 7 2023.