[1]
H. C. Tăng và Q. H. Đoàn, “ Đánh giá cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An ”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 51, số p.h 4, tr 41-47, tháng 7 2023.