[1]
Đắc Q. Lê và N. Vũ, “Đánh giá kết quả phương pháp siêu âm trị liệu kết hợp điện châm và xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh tọa ”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 51, số p.h 4, tr 59-65, tháng 7 2023.