[1]
T. M. T. Trần và T. H. Hoàng, “Nhu cầu sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp tại gia đình của người bệnh ở quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 49, số p.h 2, tr 29-37, tháng 5 2023.