[1]
T. T. Dương và Q. B. Phạm, “Đánh giá tác dụng của xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại biên ”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 53, số p.h 6, tr 9-14, tháng 10 2023.