[1]
C. M. Hồ, T. H. N. Trần, và T. A. Nguyễn, “Nghiên cứu độc tính cấp và kết quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống của cao lỏng TK-VNC kết hợp điện châm”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 53, số p.h 6, tr 21-25, tháng 10 2023.