[1]
L. H. Chử, T. K. N. Nguyễn, T. T. H. Vũ, T. K. T. Trần, và Q. S. Phạm, “Đánh giá tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch của viên nang Linh Lộc Sơn trên người bệnh đái tháo đường cao tuổi”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 53, số p.h 6, tr 53-57, tháng 10 2023.