[1]
V. L. Trịnh, T. T. H. Vi, P. N. M. Nguyễn, và T. P. Phạm, “Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống của thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên Xương khớp Vương Hoạt”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 53, số p.h 6, tr 66-72, tháng 10 2023.