[1]
V. H. . Phạm, T. M. H. Đỗ, và Q. H. Huỳnh, “Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 49, số p.h 2, tr 57-62, tháng 5 2023.