[1]
T. H. N. Trần và V. Q. Nguyễn, “Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của nhà thuốc tại một số quận trên địa bàn Hà Nội năm 2021”, Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy, vol 49, số p.h 2, tr 72-80, tháng 5 2023.