Vi, T. L. H., N. B. L. Vũ, A. M. Nguyễn, và Đức H. Trần. “Đánh Giá kết Quả điều trị đau thần Kinh hông to Do thoái hóa cột sống thắt lưng của bài thuốc Thái bình HV kết hợp điện châm ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 51, số p.h 4, Tháng Bảy 2023, tr 14-20, doi:10.60117/vjmap.v51i4.225.