Cao, T. T., V. T. . Nguyễn, và Q. M. Trần. “Đánh Giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp Thang kết hợp Siêu âm ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 51, số p.h 4, Tháng Bảy 2023, tr 21-26, doi:10.60117/vjmap.v51i4.226.