Lường, A. T., và Q. H. Đoàn. “ Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại trạm Y Tế Xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Và hiệu Quả giải pháp Can thiệp năm 2022 ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 51, số p.h 4, Tháng Bảy 2023, tr 27-34, doi:10.60117/vjmap.v51i4.227.