Lương, X. H., V. T. Nguyễn, và Q. M. Trần. “Đánh Giá tác dụng bài thuốc Độc hoạt Tang Ký Sinh Gia giảm kết hợp Siêu âm điều trị đau cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 51, số p.h 4, Tháng Bảy 2023, tr 35-40, doi:10.60117/vjmap.v51i4.228.