Tăng, H. C., và Q. H. Đoàn. “ Đánh Giá Cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 51, số p.h 4, Tháng Bảy 2023, tr 41-47, doi:10.60117/vjmap.v51i4.229.