Nguyễn, M. H., T. T. V. Trần, V. L. Phan, M. S. Đỗ, và N. H. Lê. “Đánh Giá kết Quả hỗ trợ điều trị bệnh Gút của bài thuốc ‘Chỉ thống Như thần thang’”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 49, số p.h 2, Tháng Năm 2023, tr 14-20, doi:10.60117/vjmap.v49i2.23.