Nguyễn, T. D., T. T. H. Nguyễn, N. Vũ, và H. N. Nguyễn. “Nghiên cứu tác dụng chống loét Dạ dày của Cốm Tan Sài hồ Sơ Can Trên thực nghiệm ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 51, số p.h 4, Tháng Bảy 2023, tr 54-58, doi:10.60117/vjmap.v51i4.231.