Nguyễn, X. T., Đức L. Vũ, H. D. Lê, và T. V. A. Nguyễn. “Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cây Thài lài trắng (Commelina Diffusa Burm.F.)”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 49, số p.h 2, Tháng Năm 2023, tr 21-28, doi:10.60117/vjmap.v49i2.24.