Nguyễn, V. D., T. K. D. Lê, và V. T. Nguyễn. “Đánh Giá tác dụng phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị liệt nửa người Do nhồi máu não Sau Giai đoạn cấp.”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 53, số p.h 6, Tháng Mười 2023, tr 1-8, doi:10.60117/vjmap.v53i6.249.