Trần, T. M. T., và T. H. Hoàng. “Nhu cầu sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền Trong điều trị bệnh Lý Cơ xương khớp tại Gia đình của người bệnh ở quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 49, số p.h 2, Tháng Năm 2023, tr 29-37, doi:10.60117/vjmap.v49i2.25.