Dương, T. T., và Q. B. Phạm. “Đánh Giá tác dụng của Xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại Biên ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 53, số p.h 6, Tháng Mười 2023, tr 9-14, doi:10.60117/vjmap.v53i6.250.