Nguyễn, Q. K., và T. K. D. Lê. “Đánh Giá kết Quả của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị đau thần Kinh tọa”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 53, số p.h 6, Tháng Mười 2023, tr 15-20, doi:10.60117/vjmap.v53i6.251.