Lý, V. N., T. T. N. Lê, V. H. Đỗ, và H. N. Nguyễn. “Nghiên cứu tác dụng Hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của Viên Nang Bảo thận Khang Trên chuột cống trắng ”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 53, số p.h 6, Tháng Mười 2023, tr 34-40, doi:10.60117/vjmap.v53i6.254.