Chử, L. H., T. K. N. Nguyễn, T. T. H. Vũ, T. K. T. Trần, và Q. S. Phạm. “Đánh Giá tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch của Viên Nang Linh Lộc Sơn Trên người bệnh đái tháo đường Cao tuổi”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 53, số p.h 6, Tháng Mười 2023, tr 53-57, doi:10.60117/vjmap.v53i6.257.