Lê, T. L., và T. C. Nguyễn. “Tác dụng chống Viêm, giảm đau của Hoàng Bá Nam Trên thực nghiệm”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 53, số p.h 6, Tháng Mười 2023, tr 58-65, doi:10.60117/vjmap.v53i6.258.