Phạm, T. T., T. V. A. Nguyễn, L. H. Tô, và Q. S. Phạm. “Đánh Giá độc tính cấp Và độc tính bán trường diễn của Viên Nang cứng Dạ dày Tuệ Tĩnh Trên Mô hình thực nghiệm”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 53, số p.h 6, Tháng Mười 2023, tr 26-33, doi:10.60117/vjmap.v53i6.261.