Nông, D. Đông, T. M. T. Trần, và Q. M. Trần. “Thực trạng nguồn nhân lực Và khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền của người bệnh tại trạm Y Tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022.”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 49, số p.h 2, Tháng Năm 2023, tr 45-49, doi:10.60117/vjmap.v49i2.27.