Phạm, V. H. ., T. M. H. Đỗ, và Q. H. Huỳnh. “Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội Trú về chất lượng dịch vụ Y Tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 49, số p.h 2, Tháng Năm 2023, tr 57-62, doi:10.60117/vjmap.v49i2.29.