Trần, T. M. T., và T. H. Bùi. “Đánh Giá Nhu cầu sử dụng phương pháp Y học cổ truyền điều trị Hội chứng Dạ dày Tá tràng của người dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 49, số p.h 2, Tháng Năm 2023, tr 63-71, doi:10.60117/vjmap.v49i2.30.