Trần, T. H. N., và V. Q. Nguyễn. “Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến Chi Phí Kinh Doanh của Nhà thuốc tại một số quận Trên địa bàn Hà Nội năm 2021”. Tạp Chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, vol 49, số p.h 2, Tháng Năm 2023, tr 72-80, doi:10.60117/vjmap.v49i2.31.