Trần, Thị Huệ, và Tiến Chung Nguyễn. “Tác dụng giảm đau Và cải thiện tầm vận động cột sống cổ của phương pháp tác động cột sống kết hợp Siêu âm trị liệu Trên bệnh nhân đau vùng cổ gáy”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49, no. 2 (Tháng Năm 19, 2023): 1-7. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/17.