Lường, Anh Tú, và Quang Huy Đoàn. “ Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại trạm Y Tế Xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Và hiệu Quả giải pháp Can thiệp năm 2022 ”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51, no. 4 (Tháng Bảy 31, 2023): 27-34. Truy cập Tháng Sáu 19, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/227.