Lương, Xuân Huân, Văn Tâm Nguyễn, và Quang Minh Trần. “Đánh Giá tác dụng bài thuốc Độc hoạt Tang Ký Sinh Gia giảm kết hợp Siêu âm điều trị đau cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa ”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51, no. 4 (Tháng Bảy 31, 2023): 35-40. Truy cập Tháng Sáu 19, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/228.