Tăng, Hùng Cường, và Quang Huy Đoàn. “ Đánh Giá Cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An ”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51, no. 4 (Tháng Bảy 31, 2023): 41-47. Truy cập Tháng Sáu 19, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/229.